Du är hemmablind på dig själv! Det är vi alla. Du vet inte vilket intryck du gör på andra. Det är faktiskt en hel del som du inte vet om dig själv. Ta reda på det ! Klicka här !
Related pages:
Svärje.se

Fader Vår

modern svenska
eller annat språk (levande eller utdött)

Ur
Thet Nyia Testamentit på Swensko anno 1526
(Matteus, kap. 6)
Fadher wår som är j himblomen
Helgat wardhe titt nampn
Tillkomme titt rike
Wardhe thin wilie så på iordhenne som i himmelen
Geff oss i dagh wårt daghelighit brödh
Och förlåt oss wåra skuld
såsom och wij förlåtom them oss skyldoghe äro
Och inleedh oss icke j frestilse
Utan frels oss från onda
ty rikit är titt
och macten och herligheten j ewigheet
Amen