DITT PERSONLIGA HOROSKOP:   Spel  *  Resor  *  Chanser  *  Äventyr  *  Romanser  *  Ditt arbete  *  Din framtid  *  Din ekonomi  *  Dina lyckotal  *  
Dina tidigare liv  *  Partneranalys  *  Hemligheter  *  Din personlighet  *  Ditt kärleksliv  *  Din nuvarande situation  *  Hur du kan förbättra ditt liv

Related pages:
Svärje.se

Fader Vår

modern svenska
eller annat språk (levande eller utdött)

Ur
Thet Nyia Testamentit på Swensko anno 1526
(Matteus, kap. 6)
Fadher wår som är j himblomen
Helgat wardhe titt nampn
Tillkomme titt rike
Wardhe thin wilie så på iordhenne som i himmelen
Geff oss i dagh wårt daghelighit brödh
Och förlåt oss wåra skuld
såsom och wij förlåtom them oss skyldoghe äro
Och inleedh oss icke j frestilse
Utan frels oss från onda
ty rikit är titt
och macten och herligheten j ewigheet
Amen